Podstatou reverznej osmózy je použitie membrány podobnej bunkovej stene, pôsobiacej ako extrémne jemný filter, ktorý vie vytvoriť čistú nezávadnú vodu z prakticky akéhokoľvek zdroja (studňa, voda z vodovodu, rieka, jazero…). Technológia čistenia vody pomocou reverznej osmózy využíva fakt, že molekula vody je jednou z najmenších molekúl vôbec – meria iba 0,0001 mikrometra (μm).

Osmotická membrána nedovoľuje žiadnym časticiam, ktoré sú väčšie ako 0,0001 mikrometra, aby cez ňu prenikli, takže na druhú stranu membrány sa dostane iba čistá H2O. Tým sa z vody odstránia všetky látky spôsobujúce kontamináciu, baktérie, choroboplodné zárodky, vírusy, rozpustené pevné látky a iné nežiaduce látky.


 

Účinnosť Reverznej osmózy

 

Druh znečistenia odstránenie do (%)
Druh znečistenia odstránenie do (%)



Kadmium 97
Chloridy 99
Chróm 90
Fluoridy 88
Meď 99
Dusičnany 95
Železo 93
Sírany 98
Olovo 87
Zlúč. sodíka 97
Nikel 80
Fenoly 92-100
Striebro 98
Pesticidy, herbicidy 97
Zinok 99
PCB 97
Vápník 97
Benzeny 69-96
Horčík 98
Saponáty 97
Hliník 89
Rozpustené látky celkom 96
Cézium 97



Stroncium 96
Organické látky 99

Baktérie, vírusi 99


Keďže reverzno-osmotická membrána je veľmi jemná, v prípade, že by sa nainštalovala priamo na prívod vody, by sa za niekoľko dní zničila – väčšie nečistoty by ju poškodil, zaniesli, alebo rovno prederavili. Preto sa hovorí o takzvaných “systémoch na čistenie vody” na princípe reverznej osmózy (Reverzná osmóza RO + počet stupňov filtrácie). Aby sa mohla voda prečistiť použitím reverznej osmózy, musí byť predpripravená, čiže musí prejsť v záujme ochrany a čo najdlhšej trvanlivosti osmotickej membrány najprv sedimentačnými filtrami a filtrom s aktívnym uhlím.

 

 

U destilačných reverzných osmóz je za membránou ešte jedna vložka, (iontomenič) ktorá z vody odstráni zbytok látok. Vodivosť vody sa dá dosiahnuť > 0,1 uS (mikro Siemens).

Comments are closed.