reverzna_osmoza_vs_destilator_vody

Hľadáte odpoveď na otázku prečo je destilátor s reverznou osmózou lepší ako klasický destilačný prístroj na elektrickú energiu? Destilácia eliminuje viac ako 99 % látok, ktoré obsahuje bežná voda z vodovodu. Destilačným prístrojom Tuttnauer získate vysokokvalitnú a čistú demineralizovanú vodu, použiteľnú na technické účely, ktorú využijete predovšetkým v lekárskych ambulanciách, lekárňach, nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, ale aj v domácnosti – na plnenie žehličiek, do automobilových batérií a i. – Demineralizácia  [ Celý článok ]

iontomenic-mixbed

Iontomenič MIXBED je zmes anexu a katexu, ktorá po prefiltrovaní REVERZNOU OSMÓZOU je schpopná dosiahnuť 99,9% čistotu vody s vodivosťou menšou ako 0,1 uS (mikro Siemens) /cm. Používa sa ako doplnkové dočistenie vody od prvkov ako sú: fosfáty, silikáty, zbytková tvrdosť, železo, mangán, ktoré môže obsahovať vodovodná voda s povrchových vodárenských úpravní vhodné najmä pre laboratória. Pri vyčerpaní sa vymení náplň. Kvalitu výstupnej vody je nutné kontrolovať konduktometrom.

Osmoza

Podstatou reverznej osmózy je použitie membrány podobnej bunkovej stene, pôsobiacej ako extrémne jemný filter, ktorý vie vytvoriť čistú nezávadnú vodu z prakticky akéhokoľvek zdroja (studňa, voda z vodovodu, rieka, jazero…). Technológia čistenia vody pomocou reverznej osmózy využíva fakt, že molekula vody je jednou z najmenších molekúl vôbec – meria iba 0,0001 mikrometra (μm). Osmotická membrána nedovoľuje žiadnym časticiam, ktoré sú väčšie ako 0,0001 mikrometra, aby cez ňu prenikli, takže na  [ Celý článok ]