Iontomenič MIXBED je zmes anexu a katexu, ktorá po prefiltrovaní REVERZNOU OSMÓZOU je schpopná dosiahnuť 99,9% čistotu vody s vodivosťou menšou ako 0,1 uS (mikro Siemens) /cm.

Používa sa ako doplnkové dočistenie vody od prvkov ako sú: fosfáty, silikáty, zbytková tvrdosť, železo, mangán, ktoré môže obsahovať vodovodná voda s povrchových vodárenských úpravní vhodné najmä pre laboratória. Pri vyčerpaní sa vymení náplň. Kvalitu výstupnej vody je nutné kontrolovať konduktometrom.

Comments are closed.