Reverzná osmóza DEMIRON 50 je profesionálne riešenie na výrobu destilovanej vody za NÍZKU CENU. Jedná sa o profesionálnu reverznú osmózu s demineralizačnou vložkou a výkonom do 190l/deň, ktorá produkuje vodu kvality destilovanej vody (vodivosť pod 0,1uS).

Reverzná osmóza je najdokonalejšou filtráciou pitnej vody! Bez použitia chemikálií dodáva vodu prvotriednej kvality. Je to doposiaľ najúčinnejšia dostupná technológia, ktorá dokáže bez použitia elektrickej elektriny z vody odstrániť do 99% všetkých látok. Odstraňuje až 99% chlóru, usadenín a tiež iné látky, ktoré môžu byť obsiahnuté vo vode: olovo, meď, bárium, chróm, ortuť, sodík, vápnik, fluoridy, dusitany, dusičnany, pesticídy, hormóny, selén, ťažké kovy a iné.

Posledný stupeň filtrácie je demineralizačná vložka. Vložka Mixbed MB 400 je zmes anexu a katexu a slúži ako dočisťujúcí stupeň pri potrebe ultračistej vody. Produkcia 99,9% čistej demineralizovanej vody.

Zariadenie je vhodné zvlášť pre laboratóriá, sterilizačné prístroje a všade tam, kde je potrebná ultračistá voda alebo destilovaná voda.

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE DO 1 ROKA!

DEMIRON 50 si môžete zakúpiť  tu:

Špecifikácia:
Produkcia: 50 GPD (Galon per day) do 190 litov za deň
Napájacia voda-pitná voda podľa STN – max. 2000 TDS
Železo, mangán max. 0,1 ppm
Prevádzkový tlak: 45-100Psi (0,3-0,67Mpa resp. 2,8-6 bar)
Rozmery (D-V-H) cm: 28x35x15
Prevádzková teplota 4-40°C

Použitie:
Lekárne, laboratóriá, výskumné ústavy, nemocnice

Popis jednotky:
1 stupeň – Sedimentačný 20 mikrón (polypropylén) – odstraňuje mechanické nečistoty
2 stupeň – Uhlíkový blok (lisované aktívne uhlie) – odstraňuje chlór a org. zlúčeniny
3 stupeň – Membrána 50 GPD – výkon 190l/deň – odstraňuje 95% všetkých látok
4 stupeň – Demineralizačná vložka MB400 – dosiahnutie 0,1uS vodivosti vody

Vybavenie jednotky:
Dvojitý inline konduktomer (merač vodivosti vody) – pre trvalé monitorovanie kvality
vody (dvojitý displej zobrazujúci hodnoty pred a po filtrácii)
Oplachovací ventil – predĺženie životnosti membrány
Manometer – monitoruje pracovní tlak systému (min. 45psi, 2,8 bar), ktorý je nesmierne
dôležitý pre správnu funkčnosť jednotky a pomáha tiež určiť potrebu výmeny predfiltrov

Voliteľné príslušenstvo:
UV Lampa – dezinfekcia vody (odstránenie baktérií a vírusov)
Tlaková nádoba – uskladnenie čistej vody
Automatické vypínanie – 4 cestný ventil
Batéria na pitnú vodu – možnosť odoberať vodu na pitie
Čerpadlo na zvýšenie tlaku – v prípade, že v potrubí je tlak menší ako 2,8 baru

Ceny voliteľného príslušenstva a náhradných filtrov:

Vstupné filtre (sed., uhl., demin.)(výmena každých 6 mesiacov alebo 6000 litrov): 69 EUR
Pomocné čerpadlo: 109 EUR
Doplnková UV lampa: 119 EUR
Vypínacia automatika + zásobník vody: 99 EUR
Doplnková batéria na pitnú vodu: 19,90 EUR


SCHÉMA ZAPOJENIA DEMINERAlIZAČNEJ LABORATÓRNEJ REVERZNEJ OSMÓZY:

Referencie:


SAV Košice – 2x Deionizačná reverzná osmóza s meračom vodivosti a UV Lampou

 


Prešovská univerzita (Fakulta humanitných a prírodných vied) – Deionizačná reverzná osmóza s meračom vodivosti

 


Deionizačná
reverzná osmóza s meračom vodivosti a 150 l zásobníkom na demi vodu.Deionizačnáreverzná osmóza (výkon: 150 GPD, vodivosť >0,1 uS) s meračmi vodivosti a 50 l zásobníkom na demi vodu montovaným na stene.

Ako výrobca demineralizačných zariadení dodávame zariadenia na ŽELANIE zákazníka. SPLNÍME AKÉKOĽVEK PRIANIE A POŽIADAVKU Podľa vaších špecifických potrieb!

Demineralizačné osmózy môžeme doplniť o akékoľvek príslušenstvo napr.:

  • UV Lampa
  • Zásobník vody - tlakový (veľkosť podľa požiadavky), beztlakový (tvar a veľkosť podľa požiadavky).
  • Automatické vypínanie zariadenia (4 cestný ventil alebo elektronický selenoid, prípadne plavákový systém)
  • Špeciálne konduktometre (podľa požiadaviek)
  • Čerpadlá na zvýšenie tlaku v reverznej osmóze (min. tlak 3 bary je potrebný na správnu funkčnosť RO)
  • Prietokomery
  • Zabezpečovací systém proti vytopeniu
  • ale aj množstvo iných vecí potrebných k správnemu fungovaniu zariadenia a naplneniu požiadaviek zákazníka!

POTREBUJETE RADU, NEVÁHAJTE NÁM ZAVOLAŤ. PORADÍME, VYSVETLÍME A TO VŠETKO RÝCHLO, ODBORNE A ZADARMO!!!

Comments are closed.